Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13672
Title: Społeczno - polityczny charakter rządów Raúla Castro
Authors: Podsiedlik, Nina
Keywords: Contraloría General de la República de Cuba
policía cibernética
prawo migracyjne
Raúl Castro
el chino
reformy strukturalne
prawo budowlane
Issue Date: May-2015
Publisher: Mage.pl
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1, s. 99-119
Abstract: W 2008 r. Raúl Castro został nowym przywódcą Kuby. Międzynarodowa opinia publiczna spekulowała: jak potoczą się przyszłe losy wyspy i jej mieszkańców. Raúlowi zarzucano, że był w cieniu swojego brata i że wszystkie decyzje przed podjęciem, najpierw konsultował z Fidelem. Tymczasem, w ciągu sześciu lat rząd kubański wprowadził zmiany w ramach „aktualizacji” socjalistycznego modelu ekonomii. Na szczególną uwagę zasługują zmiany systemowe w kwestii: prawa migracyjnego i prawa umożliwiającego kupno-sprzedaż nieruchomości. Ale kim jest człowiek, który sprawuje władzę na Kubie? Jego sylwetka została przedstawiona w tym artykule. Wybrane wydarzenia z życia Raúla oraz opinie osób z jego otoczenia nie pozwalają wysunąć jednoznacznej oceny. Raúl jest skromny i rodzinny. Jest przeciwieństwem Fidela. W przeszłości nie potrafił sprzeciwić się wielkiemu bratu, ale aktualnie podejmuje odważne decyzje i próbuje zmieniać Kubę.
In 2008 Raúl Castro became a new leader in Cuba. An international public opinion speculated about the island`s future and its inhabitans. People said Raúl was in Fidel`s shadow and he was accused that all decisions must have been accepted by his brother. Meanwhile, the cuban government needed six years to introduce changes in the name of modernization of socialist economic model. Migration law and construction law should be treaten with special attention because they are system`s reforms. But who is a man called Raúl Castro? His figure was presented in this article. Some events from his life are not allowed to create an unambiguous opinion. Raúl is modest and family. He is the opposite of Fidel. In the past he could not object to his great brother, but now he makes courageous decisions and he tries to change Cuba.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13672
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.