Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia Czasopismo wydawane jest kwartalnie i znajdują się w nim prace z dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych.

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia Law, economy and social review is magazine containing articles from different disciple of science published by academics.

Redaktor naczelny: Mikołaj Kondej
Kontakt: Zakręt 10/1, 60-351 Poznań
e-mail: ppes@wrm.pfop.pl
strona www: http://ppes.wrm.pfop.pl/
Nazwa wydawcy: Wielkopolska Rada Młodzieży
ISSN 2084-0403

Od roku 2015 Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia jest kontynuacją tytułu Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny


Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego