Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13673
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSadowska, Justyna-
dc.date.accessioned2015-07-13T09:48:39Z-
dc.date.available2015-07-13T09:48:39Z-
dc.date.issued2015-05-
dc.identifier.citationKwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1, s. 120-133pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13673-
dc.description.abstractArtykuł omawia problematykę wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, a zatem wniosku wszczynającego postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia dotyczące sposobu złożenia i formy analizowanego wniosku, a także jego elementów oraz niezbędnych załączników. Dalsze rozważania dotyczą określenia charakteru prawnego terminu do złożenia wniosku, sytuacji w których wniosek podlega zwrotowi oraz odrzuceniu, a także skutków procesowych i materialnoprawnych złożenia wniosku.pl_PL
dc.description.abstractThis article is about proposal of ascertainment of medical event, ergo proposal which started proceedings before the Committee for Adjudication of Medical Events. First of all author elaborate issues which are connected with the way to apply and form of this proposal and also components and needful attachments of this proposal. Secondly meaningful are also legal nature of deadline to apply, the situation when proposal should be returned or refuse and also results of apply.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectresults of apply the proposal of ascertainment of medical eventpl_PL
dc.subjectreturned proposal of ascertainment of medical eventpl_PL
dc.subjectwniosek o ustalenie zdarzenia medycznegopl_PL
dc.subjectwojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznychpl_PL
dc.subjecttermin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznegopl_PL
dc.subjectzwrot wniosku o ustalenie zdarzenia medycznegopl_PL
dc.subjectskutki złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznegopl_PL
dc.subjectproposal of ascertainment of medical eventpl_PL
dc.subjectThe Committee for Adjudication of Medical Eventspl_PL
dc.subjectdeadline to apply the proposal of ascertainment of medical eventpl_PL
dc.titleWniosek o ustalenie zdarzenia medycznegopl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.