Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13674
Title: Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowej "Współczesne trendy w zarządzaniu"
Authors: Wesołowska, Małgorzata
Keywords: rendy w zarządzaniu
trends in the management
Issue Date: May-2015
Publisher: Mage.pl
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1, s. 134-138
Abstract: IV Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w zarządzaniu” odbyła się 24 marca 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Hasłem tej edycji był „Outsourcing w gospodarce”. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Procesu Zarządzania. Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali podstawowe aspekty outsourcingu, ale też szczegółowe zagadnienia z nim związane. Wystąpieniem towarzyszyła żywa dyskusja słuchaczy.
4th Scientific Conference „Current trends in the management” was held on 24 March 2015 at the Cracow University of Economics. The motto of this edition was “Outsourcing in the economy”. The event was organized by the Scientific Association Process Management. During the conference, speakers presented the basic aspects of outsourcing and also specific issues associated with it. This was also a lively discussion.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13674
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia , 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf220.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.