Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13786
Title: Wdrożenie depozytu cyfrowego w Bibliotece Narodowej Norwegii
Other Titles: Implementation of digital deposit at the National Library of Norway
Authors: Solbakk, Svein Arne
Translator: Olszewski, Tomasz
Keywords: digital deposit
cyfrowy egzemplarz obowiązkowy
biblioteka cyfrowa
digital library
web harvesting
Issue Date: 2014
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2014, nr 18 (27), s. 235-246
Abstract: Artykuł omawia pokrótce strategie przyjęte w Bibliotece Narodowej (Norwegia) dotyczące gromadzenia i zdobywania publikacji tworzonych oryginalnie w wersji elektronicznej bezpośrednio od wydawców, nawet jeśli sama publikacja została wydana drukiem lub zapisana na innych nośnikach. Ponadto przedstawiono zasady wprowadzania tych strategii w bibliotece, a także doświadczenia z faktycznego procesu implementacyjnego. Proces ten obejmuje zarówno stały kontakt i dialog z wydawcą, rozwiązania techniczne stosowane w cyfrowym odwzorowaniu materiału, jak i obsługę opracowania publikacji cyfrowych w samej bibliotece. W artykule omówione zostały konkretne procesy implementacyjne dotyczące czasopism. Warto jednak odnotować, że opisane zasady działania mają charakter uniwersalny. Zaprezentowano skrótowo, w jaki sposób najważniejsze strony WWW z domeny „.no” (Norwegia) przechwytywane są obecnie z myślą o ich indeksacji i zachowaniu w zbiorach. Na koniec omówione zostały zasady egzemplarza obowiązkowego dotyczące materiałów cyfrowych oraz tzw. web harvesting (technika gromadzenia materiałów w internecie na potrzeby ochrony zasobów cyfrowych), przedstawione w kontekście ambitnego programu digitalizacyjnego prowadzonego w Bibliotece Narodowej.
The paper will outline the strategies at the National Library of Norway for capturing digital born publications directly from the publishers, even though the publication itself is on paper or other physical media. Also the actual implementation of these strategies and lessons learned in the process will be presented. This includes both the dialog with the publishers, the technical solutions for digital capture, and the processes for handling digital publications within the library. The paper will focus on a concrete implementation for newspapers. However, the principles are general. The paper will also briefly cover how the most important parts of the Norwegian Internet are currently captured for preservation. Finally, the digital deposit and the web harvesting will be placed into the context of the ambitious digitization program at the National Library of Norway.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13786
DOI: 10.14746/b.2014.18.11
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2014, nr 18 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przekłady Biblioteka 2014-11.pdf354.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.