Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13787
Title: Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia
Other Titles: Experiences of Migrating to an Open-Source Integrated Library System
Authors: Singh, Vandana
Translator: Olszewski, Tomasz
Keywords: otwarty zintegrowany system biblioteczny
open-source integrated library systems
data migration
przeniesienie danych
Issue Date: 2013
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2013, nr 17 (26), s. 241-265
Abstract: Zainteresowanie bibliotek zmianą dotychczasowych konfiguracji na zintegrowane systemy biblioteczne typu open source stało się powszechne i nieustannie wzrasta. W sytuacji, gdy zainteresowaniu systemami o otwartych kodach źródłowych towarzyszy brak badań opartych na praktycznych obserwacjach umożliwiających porównanie dostępnych opcji, dla bibliotekarzy już sam proces migracji staje się powodem obaw i niepokojów. Niniejszy artykuł przedstawia opracowane wyniki i wnioski płynące z wywiadu przeprowadzonego przez autorkę z 20 pracownikami bibliotek, które przeszły do otwartego zintegrowanego systemu bibliotecznego (ILS) lub w których proces transferu jest już dalece zaawansowany. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zdobytych doświadczeń i rezultatów uczestnictwa bibliotek w tym procesie. Wyniki przeprowadzonych wywiadów wykorzystano do stworzenia swego rodzaju katalogu wskazówek i najlepszych rozwiązań dla każdego etapu procesu implementacji systemu bibliotecznego na licencji publicznej. Zebrane uwagi mogą okazać się przydatne dla bibliotekarzy, którzy przed podjęciem decyzji o przyjęciu systemu typu open source chcieliby dokonać przeglądu dotychczasowych doświadczeń.
Interest in migrating to open-source integrated library systems is continually growing in libraries. Along with the interest, lack of empirical research and evidence to compare the process of migration brings a lot of anxiety to the interested librarians. In this research, twenty librarians who have worked in libraries that migrated to open-source integrated library system (ILS) or are in the process of migrating were interviewed. The interviews focused on their experiences and the lessons learned in the process of migration. The results from the interviews are used to create guidelines/best practices for each stage of the adoption process of an open-source ILS. These guidelines will be helpful for librarians who want to research and adopt an open-source ILS.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13787
DOI: 10.14746/b.2013.17.13
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2013, nr 17 (26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przekłady Biblioteka 2013-14.pdf442.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.