Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13830
Title: Sporty jeździeckie w mediach II RP
Authors: Przybylski, Marek
Editors: Jarosz, Marta
Drzewiecki, Piotr
Płatek, Paweł
Keywords: hippika
equitation
Paryż 1924
Paris 1924
Amsterdam 1928
media
Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego
Horse Championships of the Polish Army
jeździectwo
horse riding
Polish 15th Poznań Uhlans Regiment
15 Pułk Ułanów Poznańskich
Adam Królikiewicz
Tadeusz Komorowski
Szosland
Trenkwald
Rómmel
prasa
Issue Date: 2013
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Citation: Sport w mediach, red. Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek, Warszawa 2013, s.430-449.
Abstract: Sporty jeździeckie odgrywały w II Rzeczypospolitej poważną rolę. Uznawane była za sport prestiżowy. Znaczącą część uprawiających ten sport stanowili zawodowi wojskowi. Niewątpliwy wpływ miało na to duże nasycenie oddziałami konnymi ówczesnej armii, nadto od oficerów wymagano by uprawiali jedną z dyscyplin sportowych a jazda konna i szermierka były szczególnie popularne. Zawody jeździeckie relacjonowane były przez media a zwycięzcy stawali się dla bohaterami. Abstract: Horse riding played significant role in the Second Polish Republic. They were considered as prestigious. Much of practicing these sports were professional soldiers. Undoubted influence on that situation had the saturation in horse units in their army, moreover – officers were required to practice any sport discipline, where horse riding and fencing were the most popular. Horse riding competitions were reported by the media and winners became heroes.
Description: Rozdział książki: M. Przybylski, Sporty jeździeckie w mediach II RP, w: Sport w mediach, red. Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek, Warszawa 2013.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13830
ISBN: 978-83-7151-944-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Przybylski Sporty jezdzieckie w mediach II Rzeczpospolitej.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.