Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13838
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRosicki, Remigiusz-
dc.date.accessioned2015-08-25T08:59:00Z-
dc.date.available2015-08-25T08:59:00Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2015, No. 1, pp. 51-62.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13838-
dc.descriptionTekst przedstawia analizę polityki energetycznej Polski zarówno w wymiarze instytucjonalno-normatywnym (policy), jak i w wymiarze szerszych działań politycznych (politics). W związku z próbą analizy dokumentów o charakterze planistycznym przygotowywanych przez Ministra Gospodarki (tzw. "polityka energetyczna państwa") punktem wyjścia są kwestie prawne wynikające z Ustawy prawo energetyczne. W tekście przedstawione zostały w ogólnym zarysie główne założenia Polityki energetycznej do 2030r. i niekompletnego jeszcze w 2015r. Projektu Polityki energetycznej do 2050r. Ujęcie instytucjonalno-normatywne zostało wzbogacone analizą wybranych problemów mających znaczenie dla kierunków polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ponadto w tekście podjęto się odpowiedzi na następujące pytania: (1) W jakim zakresie status prawny dokumentu "polityka energetyczna państwa" wpływa na niski poziom realizacji założeń celów strategicznych w energetyce?, (2) W jakim zakresie brak faktycznej odpowiedzialności podmiotów politycznych wpływa na brak realizacji celów strategicznych "polityki energetycznej państwa"? , (3) Jakie działania należy podjąć w celu prowadzenia spójnej i efektywnej polityki energetycznej w Polsce?pl_PL
dc.description.abstractThe text presents an analysis of the Polish energy policy, which takes into account its both aspects: the institutional and normative aspect (policy), and the context of political activities involved (politics). As the text analyses the planning documents prepared by the Minister of Economy (the so-called “State’s energy policy”), the starting point for this analysis are the legal issues ensuing from the Energy Law Act. The text outlines the major assumptions of the Energy Policy till 2030 as well as the general provisions of the incomplete, as of the year 2015, Project of the Energy Policy till 2050. The institutional and normative context has been supplemented with an analysis of selected issues significant for the directions in the development of the energy policy and the energy security in Poland. Moreover, the text addresses the following questions: (1) to what extent does the legal status of the document “the State’s energy policy” contribute to the poor achievement of the strategic goals in the energy sector?, (2) to what extent does the lack of actual responsibility of the political subjects contribute to the lack of the realisation of strategic goals put forward in the “State’s energy policy”?, (3) what actions should be undertaken in order to administer a cohesive and effective energy policy in Poland?pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWNPiD UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectPolityka energetyczna Polskipl_PL
dc.subjectPolish energy policypl_PL
dc.subjectPolskie prawo energetycznepl_PL
dc.subjectPolish Energy Lawpl_PL
dc.subjectPolski sektor energetycznypl_PL
dc.subjectPolish energy sectorpl_PL
dc.titleThe Energy Policy of Poland up to 2050 – a Critical Analysispl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The Energy Policy of Poland up to 2050 – a Critical Analysis.pdf81.83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.