Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13877
Title: Bariery psychologiczne w komunikowaniu ustnym w języku nierodzimym: ujęcie ekolingwistyczne
Other Titles: Psychological barriers in oral communications in a foreign language: ecolinguistics perspective
Authors: Junkiert, Joanna
Advisor: Puppel, Stanisław. Promotor
Keywords: bariery
barriers
język nierodzimy
foreign language
ekolingwistyka
ecolinguistics
Issue Date: 29-Sep-2015
Abstract: Głównym celem dysertacji było przedstawienie dynamiki relacji zachodzących pomiędzy umysłem człowieka-komunikatora, a jego zewnętrznym kontekstem/środowiskiem (a więc z perspektywy ekologii języka) na podstawie zaobserwowanych procesów kulturowo-językowych zachodzących podczas komunikacji w języku nierodzimym pomiędzy przedstawicielami odmiennych kultur. Szczególne źródło niepowodzeń w komunikacji stanowią bariery psychologiczne, rozumiane jako rozmaite trudności, nie tylko te rzeczywiste, ale również te, które stanowią potencjalne źródło pojawienia się problemów i zakłóceń. Przedstawiony projekt badawczy próbował określić wpływ wspomnianych barier na komunikację w języku nierodzimym oraz zdefiniować źródła niepowodzeń w komunikacji, jak również w procesie integracji z kulturą obcą na przykładzie różnych grup imigrantów żyjących w wybranych środowiskach kulturowych. Nadrzędnym celem badawczym było zbadanie, które bariery mają największą siłę oddziaływania w poszczególnych badanych środowiskach imigranckich, jakie są podłoża trudności w komunikacji międzyosobowej w języku nierodzimym, jaki wpływ na umiejętności komunikacyjne oraz na proces integracji ma płeć (prawdopodobnie istnieje bariera płci rozumiana jako świadomość siebie oraz rozmówcy jako kobiety lub mężczyzny oraz przynależności do danej płci w komunikacji ustnej w języku obcym) oraz jaki wpływ na proces integracji kulturowej (w tym na jakość komunikacji w języku obcym) oraz jaki wpływ na proces integracji kulturowej ma rodzaj kultury oraz świadomość kulturowa w komunikacji ustnej w języku nierodzimym.
The subject of the research project of my thesis was the influence of communicative barriers on oral communication in a foreign language on the basis of immigrants living in a foreign cultural environment. The main goal was to inspect language in the ecolinguistic perspective (with a focus on foreign language use and integration processes with non-native environments), to see which communicative barriers are of greater influence and power, and to throw light on how they affect the process of communication and integration. The research questions also dealt with the issue of gender and culture as potential factors influencing communication and integration in a foreign context.
Description: Wydział Neofilologii: Katedra Ekokomunikacji
URI: http://hdl.handle.net/10593/13877
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF Joanna Junkiert Rozprawa doktorska_Bariery psychologiczne w komunikowaniu ustnym.pdf
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.