Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDrwal, Anna-
dc.date.accessioned2015-10-16T08:29:03Z-
dc.date.available2015-10-16T08:29:03Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationKwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2, s. 15-30pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13931-
dc.description.abstractArtykuł jest poświęcony sytuacji, jaka wynikła z nagłego zetknięcia się ze sobą dwóch, całkowicie odmiennych, kultur - kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej oraz kultury przybyszów z Europy. Opisuje przede wszystkim przemiany, jakie zaszły w życiu Indian, problemy, z jakimi musieli się zmierzyć, oraz nową jakość, jaka wyłoniła się ze styku tych dwóch cywilizacji. Problem ten jest ukazany na przykładzie rozwoju nowej religii wśród tubylców, peyotyzmu, oraz wysiłków wyznawców starających się o pełną swobodę wyznawania, a głównie o możliwość spożywania przez nich peyotlu, który jest najważniejszym składnikiem tej religii. Roślina ta, przez swoje halucynogenne właściwości, wzbudziła wiele kontrowersji. Bardzo szybko zaczęto uważać ją za narkotyk, co skutkowało wprowadzeniem prawnych zakazów jej spożywania oraz posiadania. W konsekwencji doprowadziło to do wielu spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych (których część jest w tej pracy omówiona), a ostatecznie do zalegalizowania użycia peyotlu w celach religijnych. W artykule jest także zawarta pewna próba prześledzenia rozwoju prawa amerykańskiego dotyczącego Indian oraz związanych z tym przemian w mentalności białych Amerykanów.pl_PL
dc.description.abstractThe article is focused on the situation which resulted from the sudden encounter of two completely different cultures – the culture of the native inhabitants of North America and the culture of the newcomers from Europe. It mainly describes the changes that occurred in the Indians’ lives, problems they had to face and a new cultural quality which emerged from the junction of the two civilizations. As an example, the development of a new Indian religion - Peyotism is considered, along with the efforts of its adherents to achieve full religious freedom which meant among other things, being free to consume peyote, a main element of this religion. Because of its hallucinogenic properties, this plant has aroused many controversies. It quickly started to be seen as a narcotic which resulted in the introduction of legislative bans on its consumption and possession. In consequence, there were many lawsuits in the Unites States (some of which are described in this article) which finally led to the legalization of the use of peyote for religious purposes. The article also describes the development of American law regarding Indians, and the associated changes in the mentality of white Americans.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWielkopolska Rada Młodzieżypl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectcultural defensepl_PL
dc.subjectthe law of United States of Americapl_PL
dc.subjectNative Americanspl_PL
dc.subjectIndianiepl_PL
dc.subjectpeyotlpl_PL
dc.subjectpejotyzmpl_PL
dc.subjectprawo amerykańskiepl_PL
dc.subjectobrona przez kulturępl_PL
dc.subjectpeyotepl_PL
dc.subjectpeyotismpl_PL
dc.subjectIndianspl_PL
dc.titleEfforts of native Americans to make the consumption of peyote for religious purposes legal in the United States of Americapl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 22015_2.pdf675.88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.