Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14023
Title: O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu
Authors: Piorunek, Magdalena
Editors: Piorunek, Magdalena
Kozielska, Joanna
Skowrońska-Pućka, Agnieszka
Keywords: Rodzina, młodzież, dziecko, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wsparcie społeczne, pomoc socjalna
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Citation: Rodzina. Młodzież. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 13-20.
Abstract: Książka stanowi zbiór kilkudziesięciu interdyscyplinarnych tekstów poświęconych problematyce pomocy i wsparcia społecznego oraz egzemplifikacji jej świadczenia. Głównymi adresatami tej pomocy są rodziny, młodzież i dzieci - te grupy i kategorie osób, które są często zagubione, bezradne wobec wymagań płynnej, skomplikowanej rzeczywistości przemian kulturowo-gospodarczych oraz konkurencyjnego rynku pracy. Autorzy poszczególnych tekstów stawiają rozliczne pytania o zapotrzebowanie na poradnictwo oraz pomoc psychopedagogiczną i socjalną, warunki, metody i formy jej świadczenia, pytają o efektywność tych działań, poszukują uzasadnień i ich teoretycznych wyjaśnień, diagnozują rzeczywistość społeczną, testują wybrane propozycje metodyczne dostarczając czytelnikowi pogłębionej refleksji o samej naturze pomagania, jak i podmiotach tych przedsięwzięć pomocowych. Autorzy tekstów posługują się zróżnicowanym instrumentarium badawczym oraz odwołują się do interdyscyplinarnego dyskursu wokół problematyki pomocy świadczonej różnym kategoriom osób potrzebujących. Adresatem niniejszej monografii mogą stać się zarówno osoby poszukujące teoretyczno-badawczych inspiracji, praktycy działający na rzecz pomocy rodzinom czy poszczególnym członkom sytemu rodzinnego oraz studenci kierunków humanistyczno-społecznych. Tekst "O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu" jest tekstem wprowadzającym do wspomnianej wyżej publikacji, a jego zadaniem jest wywołanie tematu oraz potencjalnych pól problemowych w zakresie przedmiotu opracowania i wskazanie na zasadnicze wątki publikacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14023
ISBN: 978-83-232-2616-1
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PIORUNEK_2013 - dodruk 2014_Rodzina_mlodziez_dziecko_strony_1-20.pdf253.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.