Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14047
Title: Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych
Authors: Piorunek, Magdalena
Keywords: bieg życia zawodowego
Kariera zawodowa
wzory karier zawodowych
transformacje kulturowe
transformacje kulturowe
rynek pracy
destabilizacja życia zawodowego
metoda biograficzna
poradnictwo zawodowe
poradnictwo karier
poradnictwo biograficzne
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Seria Psychologia i Pedagogika;NR147
Abstract: Książka zawiera wyniki socjopedagogicznych weryfikacji empirycznych, które mają charakter badań podstawowych. Ich zadaniem jest deskrypcja i wyjaśnianie fenomenu biografii zawodowej człowieka. Wykorzystana metoda biograficzna umożliwiła pokazanie indywidualnych losów zawodowych wybranych osób na etapie śedniej dorosłości. Uzyskany materiał biograficzny został także wykorzystany do wybiórczych analiz ilościowych i tworzenia typologii biografii zawodowych oraz klasyfikowania badanych obiektów do kilku grup homogenicznych z uwzględnieniem następujących wymiarów: · aktywność versus pasywność jednostki w biegu życia zawodowego · wewnątrzsterowność versus zewnątrzsterowność w biografii zawodowej · stabilizacja versus destabilizcja linii życia zawodowego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczych (po1989 roku) · subiektywne poczucie sukcesu versus porażki zawodowej w karierze zawodowej · produktywność versus stagnacja życiowa także oceniana przez pryzmat życia zawodowego. Praca może być wykorzystana przez przedstawicieli nauk humanistycznych (pedagogów, socjologów, psycholgów, historyków, politologów), zajmujących się problematyką subiektywnego przetwarzania oraz jednostkowego odbioru prawidłowości i reguł rządzących przemianami makrospołecznymi. W szczególnym stopniu adresowana jest do pedagogów społecznych i pedagogów pracy (oraz przedstawicieli analogicznych subdyscyplin na gruncie innych nauk humanistycznych i po części ekonomicznych) zajmujących się przemianami w obrębie rynku pracy, działaniami zawodowymi, wzorami karier w kontekście permanentnej zmiany społecznej. Jest też adresowana do pedagogów, doradców zawodowych i przedstawicieli teorii i praktyki poradnictwa, którzy starają się pomagać jednostkom w konstruowaniu indywidualnych biografii i realizowaniu wymagań współczesnego rynku pracy.
Sponsorship: Publikacja finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant badawczy) oraz Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/14047
ISBN: 978-83-232-1977-4
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piorunek. Bieg życia zawodowego człowieka..pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.