Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14084
Title: Słownik podstawowych terminów e-commerce
Authors: Fliciński, Piotr
Keywords: e-commerce
handel internetowy
język e-commerce
sklepy internetowe
Issue Date: Dec-2015
Publisher: SOTE/Manibooks
Citation: Fliciński P., Słownik podstawowych terminów e-commerce, Poznań 2015
Abstract: WSTĘP
Słownik podstawowych terminów branży e-commerce zrodził się z potrzeby wyrażanej przede wszystkim przez przedsiębiorców branży handlu elektronicznego. Celem leksykonu jest przekazanie w prostych i zrozumiałych słowach zawiłości terminologicznych związanych z tą branżą, zwłaszcza w zakresie słownictwa informatycznego. Prostota języka ma zapewnić praktyczność w użyciu. Układ słownika przybrał formę klasyczną – hasła uporządkowane są alfabetycznie. Artykuły hasłowe zbudowane są w sposób konsekwentny i nieskomplikowany, zgodnie z kanonami opracowań leksykograficznych. Każde hasło rozpoczyna wytłuszczony wyraz hasłowy, po nim następuje definicja. Zdecydowałem się na minimalizm w stosowaniu kwalifikatorów stylistycznych i środowiskowych, dlatego też z rzadka tylko w treści słownika pojawia się znacznik potoczne. Dodaję czasem również informację etymologiczną o pochodzeniu definiowanego hasła z angielszczyzny. Ze znaków dodatkowych (graficznych) skorzystałem jedynie z pustej kropki (°). Stawiam ją przy wyrazie, wyrażeniu, które stanowią odrębne hasła w słowniku. W materiale badawczym rozpoznałem wiele powtarzających się kolokacji, czyli często pojawiających się wyrazów w swoim otoczeniu, dlatego też niekiedy odnotowywałem ten fakt na końcu artykułu hasłowego. Nie korzystam ze skrótów (poza czytelnym zob., czyli zobacz), aby nie utrudniać lektury słownika. Słownik zamyka indeks zdefiniowanych jednostek leksykalnych wraz z odniesieniem do strony, by korzystanie ze słownika było efektywne.
Sponsorship: SOTE
Description: Słownik specjalistyczny napisany językiem komunikatywnym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14084
ISBN: 9788364640148
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOTE_slownik_ecommerce.pdf513.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons