Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14141
Title: Dyplomacja prewencyjna w świetle agresji Iraku na Kuwejt w 1990 roku. Sukces czy porażka Organizacji Narodów Zjednoczonych
Other Titles: Preventive Diplomacy in the light of the Iraq-Kuwait War in 1990. The sucess or failure of the United Nations?
Authors: Stachowiak, Łukasz
Keywords: Organizajca Narodów Zjednoczonych
ONZ
dyplomacja prewencyjna
bezpieczeństwo
Kuwejt
Irak
agresja
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Pro Scientia Publica
Citation: Ogrody Nauk i Sztuk 2014 (4), pp. 470-478.
Abstract: Cel artykułu stanowi przybliżenie koncepcji dyplomacji prewencyjnej Narodów Zjednoczonych, przedstawianie działań mających zapobiec agresji w 1990, a także przedstawienie wpływu konfliktu na system sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Istotą artykułu jest zobrazowanie dyplomacji, jako potencjalnego mechanizmu umożlwiającego realizację zadań i celów ONZ. Odpowiednie wykorzystanie presji, nacisków i sankcji może wzmocnić mechanizm bezpieczeństwa zbiorowego. W przeciwieństwie do operacji wymuszania pokoju, koncepcja może pochłonąć znacznie mniejsze nakłady. Zwrócono uwagę nie tylko na niewystarczalność dotychczasowego systemu zapobiegania, w świetle konfliktu iracko-kuwejckiego,ale także w okresie poprzedzającym oraz pokonfliktowym. W ostatniej części pracy wyszczególniono implikacje niewłaściwego wykorzystania sankcji oraz przedstawiono sukcesora polityki zapobiegania stosowanej w latach dziewięćdziesiątych – koncepcję sankcji selektywnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14141
DOI: 10.15503/onis2014-470-478
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplomacja_prewencyjna.pdf512.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons