Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1415
Title: Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National- -Louis University w Nowym Sączu
Other Titles: Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu – National--Louis University library in Nowy Sącz
Authors: Sidor, Maria Wanda
Keywords: biblioteki uczelni niepublicznych
libraries of non-public institutions of higher learning
gromadzenie zbiorów
resource acquisition
zarządzanie
management
Issue Date: 2010
Citation: Biblioteka, 2010, nr 14 (23), str. 269-284
Abstract: W artykule przedstawiono kilka aspektów związanych z gromadzeniem zbiorów w bibliotece uczelni wyższej oraz zaprezentowano elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni niepublicznej. Zaprojektowany i wdrożony system nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z gromadzeniem zasobów, ale umożliwia sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz racjonalne dopasowanie zbiorów dydaktycznych do potrzeb studentów.
The article discusses several aspects related to library acquisition in a library of an institution of higher learning and presents an electronic system supporting information resources management in a non-public university. Apparently, the designed and implemented system does not solve all problems related to resource acquisition, but enables a more effective management of information resources and efficient adjustment of didactic resources to the needs of students.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1415
Appears in Collections:Biblioteka, 2010, nr 14 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biblioteka - Rocznik 14b.pdf536.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.