Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14160
Title: Wprowadzenie: adaptacje szkolnictwa wyższego do zmieniającego się świata
Authors: Kwiek, Marek
Keywords: szkolnictwo wyższe
konkurencja
kadra akademicka
polska kadra akademicka
młodzi naukowcy
młoda kadra
polskie szkolnictwo wyższe
teorie organizacji
finansowanie szkolnictwa wyższego
Issue Date: 2015
Citation: W: Marek Kwiek, "Uniwersytet w dobie przemia. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji", Warszawa: PWN 2015, ss. 11-50.
Abstract: Praca składa się z dwóch części: pierwsza prezentuje szerokie konteksty teoretyczne, które uznaliśmy za najważniejsze dla badań szkolnictwa wyższego w Polsce,a druga zawiera rozbudowane analizy kadry akademickiej, przede wszystkim kadry polskiej, z porównawczej perspektywy 11 europejskich systemów szkolnictwa wyższego. Badania kadry akademickiej opierają się na rozległym materiale empirycznym,zarówno ilościowym, jak i jakościowym: na badaniu ankietowym przeprowadzonym na ponad 17 tys. reprezentantów kadry akademickiej w Europie (w tym 3700 w Polsce) oraz na ponad 500 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach pogłębionych (w tym 60 przeprowadzonych w Polsce). Praca ma zarazem konstrukcję modułową: nie istnieją żadne przeciwwskazania, by czytać jej rozdziały w dowolnej kolejności (i z różną intensywnością, zwłaszcza z powodu jej objętości). Chociaż jej pierwsza część stanowi silną teoretyczną podbudowę drugiej części, ta ostatnia mogłaby funkcjonować jako samodzielne opracowanie,a każdy jej rozdział prezentuje dodatkowo własny, bardziej szczegółowy kontekst teoretyczny. Cześć I pracy jest zorganizowana wokół siedmiu tytułowych pytań analizowanych w kolejnych rozdziałach: uniwersytety a państwo dobrobytu, międzypokoleniowa ruchliwość społeczna, prywatyzacja (epoki ekspansji) i deprywatyzacja (epoki implozji systemu), badania naukowe, produkcja wiedzy a konkurencyjność gospodarcza oraz środkowoeuropejski kontekst historyczny.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14160
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_PWN_2015_Wprowadzenie.pdf530.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons