Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14160
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2016-01-08T08:40:09Z-
dc.date.available2016-01-08T08:40:09Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationW: Marek Kwiek, "Uniwersytet w dobie przemia. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji", Warszawa: PWN 2015, ss. 11-50.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14160-
dc.description.abstractPraca składa się z dwóch części: pierwsza prezentuje szerokie konteksty teoretyczne, które uznaliśmy za najważniejsze dla badań szkolnictwa wyższego w Polsce,a druga zawiera rozbudowane analizy kadry akademickiej, przede wszystkim kadry polskiej, z porównawczej perspektywy 11 europejskich systemów szkolnictwa wyższego. Badania kadry akademickiej opierają się na rozległym materiale empirycznym,zarówno ilościowym, jak i jakościowym: na badaniu ankietowym przeprowadzonym na ponad 17 tys. reprezentantów kadry akademickiej w Europie (w tym 3700 w Polsce) oraz na ponad 500 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach pogłębionych (w tym 60 przeprowadzonych w Polsce). Praca ma zarazem konstrukcję modułową: nie istnieją żadne przeciwwskazania, by czytać jej rozdziały w dowolnej kolejności (i z różną intensywnością, zwłaszcza z powodu jej objętości). Chociaż jej pierwsza część stanowi silną teoretyczną podbudowę drugiej części, ta ostatnia mogłaby funkcjonować jako samodzielne opracowanie,a każdy jej rozdział prezentuje dodatkowo własny, bardziej szczegółowy kontekst teoretyczny. Cześć I pracy jest zorganizowana wokół siedmiu tytułowych pytań analizowanych w kolejnych rozdziałach: uniwersytety a państwo dobrobytu, międzypokoleniowa ruchliwość społeczna, prywatyzacja (epoki ekspansji) i deprywatyzacja (epoki implozji systemu), badania naukowe, produkcja wiedzy a konkurencyjność gospodarcza oraz środkowoeuropejski kontekst historyczny.pl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectszkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectkonkurencjapl_PL
dc.subjectkadra akademickapl_PL
dc.subjectpolska kadra akademickapl_PL
dc.subjectmłodzi naukowcypl_PL
dc.subjectmłoda kadrapl_PL
dc.subjectpolskie szkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectteorie organizacjipl_PL
dc.subjectfinansowanie szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.titleWprowadzenie: adaptacje szkolnictwa wyższego do zmieniającego się światapl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_PWN_2015_Wprowadzenie.pdf530.87 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons