Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14163
Title: O odwadze w czynach i tchórzostwie w myśleniu. Leszek Nowak o prowincjonalizmie solidarnościowej myśli społeczno-politycznej
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Keywords: Leszek Nowak
Poznańska Szkoła Metodologiczna
Solidarność
opozycja
myśl polityczna
filozofia polityczna
nie-Marksowski materializm historyczny
Historia Polski XX wieku
Issue Date: 2015
Publisher: Oficyna Wydawnicza Epigram
Citation: Filo-Sofija, 2015, nr 29, s. 59-77
Abstract: Celem artykułu jest interpretacja Leszka Nowaka krytyki solidarnościowej myśli społeczno-politycznej (a szerzej opozycyjnej) w Polsce w latach 1980–1981. Prowincjonalizm w myśleniu politycznym był bowiem jednym z najczęściej stawianych przez niego zarzutów wobec myśli społeczno-politycznej rozwijanej przez NSZZ „Solidarność”, a szerzej również – opozycyjnej myśli politycznej w Polsce w latach 1980–1989. W artykule tym krytykę solidarnościowej myśli społecznej scharakteryzuję w trzech wymiarach: wewnętrzno-formalnym, poznawczym i programowym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14163
ISSN: 1642-3267
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzech_Filo_Sofija_29_15.pdf294.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.