Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14195
Title: Językowe środki wykluczania. Obraz Romów w prasie węgierskiej z perspektywy Krytycznej Analizy Dyskursu
Other Titles: Language as a means of exclusion: Representation of the Roma in the Hungarian press from the perspective of Critical Discourse Analysis
Authors: Kozakiewicz, Joanna
Advisor: Koutny, Ilona. Promotor
Keywords: Romowie
Romanies
Cyganie
Gypsies
dyskurs prasowy
press discourse
Krytyczna Analiza Dyskursu
Critical Discourse Analysis
językoznawstwo korpusowe
corpus linguistics
Issue Date: 19-Jan-2016
Abstract: Niniejsza praca ma na celu uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań badawczych, koncentrujących się wokół relacji pomiędzy dyskursem prasowym a miejscem zajmowanym przez Romów w węgierskim społeczeństwie. Głównym zadaniem Autorki jest określenie rodzaju praktyk i najważniejszych cech typowych dla węgierskiego dyskursu prasowego dotyczącego mniejszości romskiej, którego rezultaty interpretowano w perspektywie Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD). Badania przeprowadzono na podstawie analizy kolokacji i konkordancji słów kluczowych ‘roma’ (Rom, romski) i ‘cigány’ (Cygan, cygański) w korpusie tekstów prasowych opublikowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w trzech węgierskich czasopismach reprezentujących różne orientacje polityczne. Kolokacje, po weryfikacji ich kontekstów, zostały przyporządkowane kręgom tematycznym, w których mniejszość romska zazwyczaj figuruje w węgierskim dyskursie prasowym. Szczególną uwagę poświęcono formowaniu obrazu ‘integracji Romów’ oraz wyrażeniom synonimicznym w kontekście polityki i edukacji. Ponadto, przeprowadzono analizę kontrastywną złożeń zawierających rdzeń ‘roma’ (Rom, romski) i ‘cigány’ (Cygan, cygański), mającą na celu szczegółowe omówienie różnic w konotacjach obu etnonimów. Uwagę poświęcono także zaobserwowanym w korpusie konstrukcjom językowym oraz niektórym zaimkom i przypadkom, których zastosowanie posiadało wykluczający charakter.
The present thesis aims to answer a number of critical research questions investigating the relation between press discourse and the position of the Roma minority in Hungarian society. The main research goal was to determine the most important features of the Hungarian press discourse and its practices with regard to the Roma minority. The research data consisted of a corpus of articles collected from three Hungarian newspapers that were published in the twelve-month period between January, 1 and December, 31 2013 and that contained the key words ‘roma’ (Roma) and ‘cigány’ (Gypsy). The newspapers included in the corpus represent different political orientations. The collocation analysis was used to determine the main thematic articulations according to which the Roma are represented in the Hungarian press discourse, while the analysis of concordances, fragments of articles and the use of specific grammatical cathegories provided a valuable insight into the ways in which exclusionary practices took place. The results were interpreted in the paradigm of Critical Discourse Analysis.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/14195
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHD_Joanna Kozakiewicz.pdf
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.