Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1428
Title: Poznańskie peregrynacje Wojciecha Bogusławskiego
Authors: Kurek, Krzysztof
Keywords: Historia teatru polskiego w XVIII i XIX wieku
Wojciech Bogusławski
Dzieje teatrów poznańskich
Historia Poznania
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Kurek, Krzysztof (red. nauk.), Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 212.
Abstract: W tekście omówione zostały zawodowe i osobiste związki Wojciecha Bogusławskiego z Poznaniem w latach 1782 - 1823, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych wizyt artysty i prowadzonych przez niego zespołów (m. in. warszawskiego Teatru Narodowego). Rozważania osadzone zostały w szerokim kontekście dziejów miasta, jego struktury narodowościowej, zmian urbanistycznych, dziejów politycznych. Przedstawione zostały również dawne "miejsca teatralne" Poznania, które wykorzystywał Bogusławski w trakcie swoich kolejnych wizyt. Ważnym elementem rozważań są rekonstrukcje repertuarów dziennych oraz składów prowadzonych przez Bogusławskiego zespołów. Autor przypomniał także najważniejsze fakty z dziejów sceny niemieckiej w latach 1782 - 1823, omówił strategie niemieckich antreprenerów, z którymi rywalizował w Poznaniu (na gruncie artystycznym, ekonomicznym i politycznym) Wojciech Bogusławski.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1428
ISBN: 978-83-232-2023-7
ISSN: 0554-8179
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KUREK - Poznanskie 91-148.pdf576.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.