Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14284
Title: Deontic Modality and Modals in the Language of Contracts
Other Titles: Modalność deontyczna i wykładniki modalności w języku umów
Authors: Matulewska, Aleksandra
Issue Date: 2010
Publisher: Instytut Językoznawstwa Wydział Neofilologii, UAM
Citation: Comparative Legilinguistics, vol. 2, 2010, pp. 75-92.
Abstract: The purpose of this paper is to present most typical methods of expressing deontic modality, namely obligation, prohibition and permission in Polish, American and British contracts. The author has analyzed the corpora of about 45 contracts formulated in British-English, American-English and Polish, namely: (i) deeds of conveyance, (ii) contracts of sale, (iii) contracts of lease, (iv) logistic contracts, (v) deeds of partnership and company-related contracts, (vi) contracts for rendering services and (vii) contracts of employment. After presenting the exponents of deontic modality, the author compiles the results in tables to show potential translative equivalents. The listing of such exponents of modality may serve translation purposes in accordance with textual-normative equivalence (cf. Kierzkowska 2002).
Celem pracy jest przedstawienie najbardziej typowych metod wyrażania modalności deontycznej (tj. nakazu, zakazu i przyzwolenia) w brytyjskich, amerykańskich i polskich umowach. Autorka dokonuje analizy 45 umów sformułowanych w polskim, amerykańskimi brytyjskim języku prawniczym. Zanalizowano następujące umowy: (i) umowy przeniesienia własności, (ii) umowy sprzedaży, (iii) umowy najmu i dzierżawy, (iv) umowy logistyczne (dystrybucji i magazynowania), (v) umowy spółek kapitałowych i osobowych, (vi) umowy świadczenia usług, (vii) umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o pracę. Autorka przedstawia przykłady i dokonuje zestawienia wykładników modalności deontycznej w tabelach. Zebrane przykłady mogą stanowić ekwiwalenty przekładowe zgodnie z zasadą stosowania ekwiwalencji tekstowo-normatywnej (cf. Kierzkowska 2002).
URI: http://hdl.handle.net/10593/14284
ISSN: 2080-5926
Appears in Collections:Comparative Legilinguistics, 2010, vol. 02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CL_02_2010_07 Aleksandra MATULEWSKA (Poland) Deontic Modality and Modals in the Language of Contracts.pdf6.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.