Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14291
Title: Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii. Wstępne wnioski z międzykulturowych badań nad przypisywaniem intencjonalności
Authors: Chyc, Paweł
Keywords: Amazonia
animizm
antropologia kulturowa
etnografia
antropologia kognitywna
Issue Date: Apr-2015
Citation: Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 2015, vol. 9, s. 15-22
Abstract: Demonstracja Heider-Simmel (H-S) jest klasycznym w psychologii poznawczej eksperymentem ukazującym naturalną dla ludzi tendencje do antropomorfizowania nawet względem obiektów geometrycznych. Pomysł na badania opiera się na tezie o potrzebie przeprowadzania badan porównawczych z psychologii poznawczej wykraczających poza tzw. społeczeństwa WEIRD (White, Educated, Industrialized, Rich and Democratic). Indianie Mor´e spełniają kryteria społeczeństw nie-WEIRD, jak również podzielają specyficzne przekonania animistyczne, które mogą potencjalnie wpływać na interpretowanie H-S. Celem tekstu jest przedstawienie wstępnych wniosków z przeprowadzonej przez autora demonstracji Heider-Simmel pośród boliwijskich Indian Mor´e.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14291
ISSN: 1689-9768
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chyc P. [2015] - Demonstracja Heider-Simmel w Amazonii.pdf133.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons