Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14400
Title: Nanoporowate kompozyty węglowe, pochodne polimerów soli sodowych oraz tlenków grafenu: właściwości strukturalne oraz elektryczne
Other Titles: Nanoporous carbon composites, sodium salts polymers and graphene oxide derivatives: structural and electrical properties
Authors: Kościński, Mikołaj
Advisor: Śliwińska-Bartkowiak, Małgorzata. Promotor
Keywords: węgle nanoporowate
nanoporous carbons
tlenek grafenu
graphene oxide
nanotechnologia
nanotechnology
sensory amoniaku
ammonia sensors
Issue Date: 2016
Abstract: Celem pracy było wytworzenie syntetycznych kompozytów nanoporowatych węgli, poprzez karbonizację pochodnych polimerów soli sodowych oraz tlenków grafenu. Takie węgle mogą mieć zastosowanie jako sensory gazów toksycznych, w szczególności również zawartości amoniaku w powietrzu. Wytworzone materiały cechuje rozwinięta powierzchnia właściwa oraz rozbudowana struktura porów. Właściwości elektryczne wytworzonych nanomateriałów zostały zmodyfikowane poprzez dodanie kontrolowanej zawartości grafenu w strukturze kompozytu. Wytworzone i scharakteryzowane w pracy nowe nanomateriały cechuje selektywność sorpcji na amoniak i w związku z tym mogą być rozpatrywane jako sensory tego gazu w powietrzu. Oparte dotąd na bazie innych nanowęgli czujniki gazowe, mimo że charakteryzują się stosunkowo dużą czułością nie wyróżniają wybranego rodzaju gazu toksycznego zawartego w powietrzu. Wytworzone i scharakteryzowane w pracy nowe nanomateriały cechuje selektywność sorpcji na amoniak i stosunkowo dobra odpowiedz elektryczna układu, tzw. „sensor response”,mogą zatem być rozpatrywane jako sensory tego gazu. W szczególności dalsza funkcjonalizacja powierzchni tych materiałów prowadząca do zwiększenia retencji amoniaku przy jednoczesnym wzmocnieniu odpowiedzi elektrycznej układu.
The aim of this work was to synthesize, cheap and easy to obtain, carbon composite with potential application as a gas sensors. Presented porous carbons were obtained by carbonization composites of sodium salt polymers doped by graphene oxides, where graphene oxides were obtained by using strongly oxidizing acids. Structural and electrical properties of carbon composites were find by several methods. The results of structural examinations were obtained by nitrogen adsorption methods, potentiometric titration, scanning electron microscopy and by X-ray energy dispersive spectroscopy. Qualitative analysis were achieve by thermogravimetric, Raman spectroscopy and FTIR spectroscopy. Electrical performance of carbon materials were measured by secondary imaging mode of atomic force microscopy, that characterizes conductivity variations across samples. Furthermore current-voltage characteristics of carbon materials were tested by using self-designed gold interdigitated electrodes. Moreover, the work shows how works self-designed experimental setup for toxic gases detection for different ammonia concentrations in air. Sensor response parameters of the ammonia sensors which are prepared by using some of obtained carbon composites are presented which confirm potential application of obtained carbon materials.
Description: Wydział Fizyki: Zakład Fizyki Dielektryków
URI: http://hdl.handle.net/10593/14400
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska Mikołaj Kościński.pdf
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.