Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14400
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŚliwińska-Bartkowiak, Małgorzata. Promotor-
dc.contributor.authorKościński, Mikołaj-
dc.date.accessioned2016-03-03T08:50:22Z-
dc.date.available2016-03-03T08:50:22Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14400-
dc.descriptionWydział Fizyki: Zakład Fizyki Dielektrykówpl_PL
dc.description.abstractCelem pracy było wytworzenie syntetycznych kompozytów nanoporowatych węgli, poprzez karbonizację pochodnych polimerów soli sodowych oraz tlenków grafenu. Takie węgle mogą mieć zastosowanie jako sensory gazów toksycznych, w szczególności również zawartości amoniaku w powietrzu. Wytworzone materiały cechuje rozwinięta powierzchnia właściwa oraz rozbudowana struktura porów. Właściwości elektryczne wytworzonych nanomateriałów zostały zmodyfikowane poprzez dodanie kontrolowanej zawartości grafenu w strukturze kompozytu. Wytworzone i scharakteryzowane w pracy nowe nanomateriały cechuje selektywność sorpcji na amoniak i w związku z tym mogą być rozpatrywane jako sensory tego gazu w powietrzu. Oparte dotąd na bazie innych nanowęgli czujniki gazowe, mimo że charakteryzują się stosunkowo dużą czułością nie wyróżniają wybranego rodzaju gazu toksycznego zawartego w powietrzu. Wytworzone i scharakteryzowane w pracy nowe nanomateriały cechuje selektywność sorpcji na amoniak i stosunkowo dobra odpowiedz elektryczna układu, tzw. „sensor response”,mogą zatem być rozpatrywane jako sensory tego gazu. W szczególności dalsza funkcjonalizacja powierzchni tych materiałów prowadząca do zwiększenia retencji amoniaku przy jednoczesnym wzmocnieniu odpowiedzi elektrycznej układu.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this work was to synthesize, cheap and easy to obtain, carbon composite with potential application as a gas sensors. Presented porous carbons were obtained by carbonization composites of sodium salt polymers doped by graphene oxides, where graphene oxides were obtained by using strongly oxidizing acids. Structural and electrical properties of carbon composites were find by several methods. The results of structural examinations were obtained by nitrogen adsorption methods, potentiometric titration, scanning electron microscopy and by X-ray energy dispersive spectroscopy. Qualitative analysis were achieve by thermogravimetric, Raman spectroscopy and FTIR spectroscopy. Electrical performance of carbon materials were measured by secondary imaging mode of atomic force microscopy, that characterizes conductivity variations across samples. Furthermore current-voltage characteristics of carbon materials were tested by using self-designed gold interdigitated electrodes. Moreover, the work shows how works self-designed experimental setup for toxic gases detection for different ammonia concentrations in air. Sensor response parameters of the ammonia sensors which are prepared by using some of obtained carbon composites are presented which confirm potential application of obtained carbon materials.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectwęgle nanoporowatepl_PL
dc.subjectnanoporous carbonspl_PL
dc.subjecttlenek grafenupl_PL
dc.subjectgraphene oxidepl_PL
dc.subjectnanotechnologiapl_PL
dc.subjectnanotechnologypl_PL
dc.subjectsensory amoniakupl_PL
dc.subjectammonia sensorspl_PL
dc.titleNanoporowate kompozyty węglowe, pochodne polimerów soli sodowych oraz tlenków grafenu: właściwości strukturalne oraz elektrycznepl_PL
dc.title.alternativeNanoporous carbon composites, sodium salts polymers and graphene oxide derivatives: structural and electrical propertiespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska Mikołaj Kościński.pdf
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.