Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14420
Title: Tłumaczenie ustne z języka C: Wyzwanie dla studentów tłumaczenia konferencyjnego?
Authors: Korpal, Paweł
Editors: Głogowska, Anna
Hejwowski, Krzysztof
Tryuk, Małgorzata
Keywords: tłumaczenie ustne
tłumaczenie symultaniczne
eye-tracking
język C
Issue Date: 2014
Publisher: Uniwersytet Warszawski
Citation: Anna Głogowska, Krzysztof Hejwowski i Małgorzata Tryuk (red.), Z zagadnień tłumaczenia: Teoria - kształcenie - praktyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 109-118.
Abstract: Jednym z podstawowych wymagań stawianych przez instytucje europejskie przy zatrudnianiu tłumaczy ustnych jest umiejętność tłumaczenia z przynajmniej dwóch języków (B lub C). Od potencjalnych tłumaczy oczekuje się doskonałego rozumienia obu tych języków. Czy warunek ten znajduje odzwierciedlenie w umiejętnościach studentów tłumaczenia ustnego? W eksperymencie wzięły udział dwie grupy studentów tłumaczenia konferencyjnego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zadaniem uczestników było przetłumaczenie a vista tekstu z języka angielskiego na język polski. Dla pierwszej grupy język angielski był językiem B, a dla drugiej – językiem C. Użycie techniki okulografii (eye-tracking) oraz analizy jakościowej tłumaczenia pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy grupa studentów, dla których angielski jest językiem C, zdołała opanować tłumaczenie z tego języka na język polski w tym samym stopniu, co studenci z angielskim B w kombinacji językowej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14420
ISBN: 978-83-935320-9-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korpal 2014_Tlumaczenie ustne z jezyka C_Z zagadnien tlumaczenia_final.pdf571.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.