Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14478
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŁukaszewski, Jakub-
dc.date.accessioned2016-03-23T09:02:26Z-
dc.date.available2016-03-23T09:02:26Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationBiblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 31-45pl_PL
dc.identifier.issn0551-6579-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/14478-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia efekty kwerendy w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, w trakcie której udało się natrafić na pięć starodruków oprawionych w pergaminowe karty pochodzące niewątpliwie z jednego rękopisu. Ponadto kwerenda w zespole Ms. Fragmenty ujawniła istnienie jeszcze dwóch kart z tego rękopisu, wyjętych już z opraw. Analizy kodykologiczna oraz paleograficzna pozostałości tego manuskryptu wykazują, że powstał on najwyżej w końcu XII wieku w skryptorium cysterskim. Treść zachowanych siedmiu fragmentów sugeruje, że są one pozostałością po dużych rozmiarów homiliarzu (część de tempore, pars aestivalis). Cztery starodruki, w których oprawach stwierdzono fragmenty rękopisu, pochodziły z dawnej biblioteki klasztoru cystersów w Wągrowcu. Można zatem z dużym prawdopodobieństwem przypuścić, że sam rękopis, którego karty wykorzystano do ich oprawy, wchodził niegdyś w skład biblioteki tego klasztoru. Tym samym pergaminowe fragmenty odnalezione w oprawach wągrowieckich starodruków są pozostałością po jak dotąd najstarszym znanym kodeksie rękopiśmiennym z dawnego opactwa w Łeknie-Wągrowcu.pl_PL
dc.description.abstractThe article summarises the results of a query carried out in the Archdiocese Archives in Gniezno during which five old prints bound in parchment sheets that undoubtedly come from one and the same manuscripts were found. In addition, another query in the font MS “Fragmenty” surfaced the existence of yet two more pages (sheets) from the same manuscript that had been already taken out from the bindings. The codicological and paleographical analyses of the remains of the manuscript show that it must have originated in a Cistercian scriptorium at the end of the twelfth century. The content of the surviving seven sections indicates that they were part of a large-sized collection of homilies (de tempore, pars aestivalis). The four old prints with their bindings including the sheets from the manuscript were once kept at the former library of the Cistercian monastery in Wągrowiec. In conclusion then, it can be stated with a great deal of confidence that the manuscript itself, whose pages had been used for the bindings of the books, must have been included in the collection of the monastery’s library. The resulting conclusion is that the parchment fragments found in the bindings of the Wągrowiec old prints must be remnants of the oldest known manuscript codex from the old Łekno-Wągrowiec abbey.pl_PL
dc.language.isopolpl_PL
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectfragmenty rękopisupl_PL
dc.subjectsections of manuscriptpl_PL
dc.subjectstarodrukipl_PL
dc.subjectold printspl_PL
dc.subjectŁeknopl_PL
dc.subjectWągrowiecpl_PL
dc.subjectcystersipl_PL
dc.subjectCistercianspl_PL
dc.subjectpaleografiapl_PL
dc.subjectpaleographypl_PL
dc.titleOdnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcupl_PL
dc.title.alternativeSome comments on the found sections of the oldest manuscript codex from the Cistercian monastery at Łekno-Wągrowiecpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.14746/b.2015.19.02-
Appears in Collections:Biblioteka, 2015, nr 19 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BU 2015 02.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons