Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/14488
Title: «Może być źle ale może być też bardzo dobrze». Niepewność i niedosłowność w wypowiedziach młodych Polaków dotyczących ich przyszłości zawodowej
Authors: Konat, Barbara
Editors: Odelski, Marcin
Knapik, Aleksandra
Chruszczewski, Piotr
Chłopicki, Władysław
Keywords: dialog
kariera
językoznawstwo corpusowe
coaching
Issue Date: 2016
Publisher: Tertium
Citation: Konat, B. (2016). «Może być źle ale może być też bardzo dobrze». Niepewność i niedosłowność w wypowiedziach młodych Polaków dotyczących ich przyszłości zawodowej. In M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski, & W. Chłopicki (Eds.), Niedosłowność w języku (1st ed., Vol. 37, pp. 187–197). Kraków: Tertium, 2016.
Series/Report no.: Język a komunikacja;
Abstract: Przedmiotem artykułu są cechy wypowiedzi młodych Polaków mówiących o swojej przyszłości zawodowej. Do analizy wybrano dwie cechy: niepewność i niedosłowność. Korpus dialogów dotyczących kariery porównano z korpusem dialogów dotyczących zadań praktycznych, wyodrębniając słowa kluczowe. Przeprowadzono także analizę n-gramów. Wyniki ujawniły częstsze występowanie fraz i leksemów wskazujących na trudności w konceptualizacji procesu poszukiwania pracy i budowania kariery. Szczegółowo przeanalizowano konkordancje wyrażeń „wydaje mi się” i „może” jako przejawów niepewności oraz „i tak dalej” i „rzeczy” jako przejawów niedosłowności.
Sponsorship: Korpus „Multimet” stworzono w ramach projektu „Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS6/05993.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14488
ISBN: 978-83-61678-21-2
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konat_Niedoslownosc_2016.pdf175.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.