Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14496
Title: Paulina Peret-Drążewska, Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 222 s.
Authors: Śliwerski, Bogusław
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 1, s.215-216
URI: http://hdl.handle.net/10593/14496
DOI: 10.14746/kse.2014.1.13
ISBN: 978-83-232-2821-9
ISSN: 2300-0422
Appears in Collections:Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSE_1_5_2014_polemiki_recenzje_Boguslaw_Sliwerski.pdf444.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.