Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14498
Title: Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym”, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań, 22 maja 2014 roku
Authors: Cieślińska, Justyna
Skowrońska-Pućka, Agnieszka
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 1, s.223-227
URI: http://hdl.handle.net/10593/14498
DOI: 10.14746/kse.2014.1.15
ISBN: 978-83-232-2821-9
ISSN: 2300-0422
Appears in Collections:Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 2014, Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSE_1_5_2014_spraw_Cieslinska_Skowronska_Pucka.pdf458.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.