Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14510
Title: Biblioteki rumuńskiej Transylwanii
Other Titles: A case study of Romanian libraries in Transylvania
Authors: Grażyńska, Iuliana
Matczak, Małgorzata
Keywords: biblioteki publiczne w Rumunii
public libraries in Romania
biblioteki uniwersyteckie w Rumunii
university libraries in Romania
szkolna służba biblioteczna w Rumunii
library service in Romania
documentation and information centers
Issue Date: 2015
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka, 2015, nr 19 (28), s. 217-224
Abstract: Artykuł dotyczy bibliotek rumuńskich jako centrów informacyjnych i multimedialnych przydatnych na różnych szczeblach edukacji. Biblioteki zbadane zostały w trakcie wyjazdowego seminarium w Sibiu, trwającego od 27 września do 4 października 2014 roku. W tekście zaprezentowano historię, zbiory i misję publicznej Biblioteki Wojewódzkiej ASTRA i Uniwersyteckiej Biblioteki Centralnej im. Luciana Blagi. Szczególną uwagę poświęcono szkolnym centrom dokumentacji i informacji – nowej formie służby bibliotecznej. Zostały one powołane w celu wyrównania szans uczniów obszarów wiejskich i kształtowania obywateli przystosowanych do życia we współczesnym świecie, posiadających umiejętność korzystania z nowoczesnego dostępu do informacji.
The article deals with Romanian libraries as information and multimedia centers at different level of education. The libraries and documentation centers were visited by the authors during a seminar in Sibiu between Sep. 27 and Oct. 4, 2014. The article presents the history, collections and the mission of the provincial ASTRA public library, affiliated with Lucian Blaga Central University Library. A particular attention is given to school Documentation and Information Centers – a new form of library services. These centers have been established to equalize chances for pupils from rural areas and to help members of the public get better adjusted to modern life conditions by teaching them basic skills in core capacities relative to modern forms of information delivery.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14510
DOI: http://dx.doi.org/10.14746/b.2015.19.12
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Biblioteka, 2015, nr 19 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BU 2015 12.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons