Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14628
Title: Białoruś, czyli teatr jednego aktora? Zjawisko ramowania na przykładzie wizerunku Białorusi w wybranych tytułach prasowych
Authors: Galus, Aleksandra
Keywords: Białoruś
ramowanie
framing
prasa
prasa opiniotwórcza
Aleksander Łukaszenka
dziennikarstwo
media
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne vol. 4, 2015, pp. 197-219
Abstract: W ciągu ostatnich lat zjawisku ramowania (framingu) wielokrotnie zwracało uwagę wielu badaczy z pogranicza nauk o mediach i nauk o polityce. Medialna reprezentacja poszczególnych problemów może mieć wpływ na ich społeczny odbiór. Celem artykułu jest analiza wizerunku Białorusi konstruowanego przez dziennikarzy najpopularniejszych tygodników opiniotwórczych w Polsce. Autorka stawia sobie za zadanie sprawdzenie czy Białoruś portretowana jest w oparciu o pewne utarte schematy – niedemokratyczne rządy prezydenta Aleksandra Łukaszenki, łamanie praw człowieka oraz marazm społeczeństwa białoruskiego. Nastawienie na informacje negatywne i jednowymiarowy opis potencjalnie mogą mieć wpływ na polską opinię publiczną. Z tego względu warto precyzyjnie wyróżnić powtarzające się ramy interpretacyjne, co z kolei przyczynić się może do lepszego zrozumienia zjawiska framingu, czyli ramowania wydarzeń w środkach masowego przekazu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14628
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandra Galus - Bialorus czyli teatr jednego aktora.pdf111.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons