Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14702
Title: Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna i medioznawcza
Authors: Stępińska, Agnieszka
Hordecki, Bartosz
Editors: Sobczak, Jacek
Keywords: Media Studies
Kampania Wyborcza
Referendum
EU referendums
European Union
Issue Date: 2008
Publisher: WNPID UAM
Citation: A. Stępińska, (2008), Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003–2004).Analiza politologiczna i medioznawcza [European election campaigns in Poland (2003-2004). Political science and media science perspectives], (in:) Media i polityka[Media and politics], edited by J. Sobczak i B. Hordecki, Poznań, pp. 165–181.
Abstract: Lata 2003–2004 to okres zamykający etap przygotowawczy do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie dostosowywania polskich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych do standardów unijnych. Dwa wydarzenia z tego czasu: referendum akcesyjne i pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego stanowiły przy tym swoiste podsumowanie wieloletniej debaty publicznej nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej oraz miejscem i rolą naszego kraju w ukształtowanych na początku lat 90. nowych warunkach geopolitycznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14702
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Stepinska_Europejskie_kampanie_wyborcze_w_Polsce_(2003 – 2004).pdf186.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.