Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1471
Title: Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Communicology
Communication studies
Komunikologia
Nauka o komunikacji
Komunikacja społeczna
Robert T. Craig
Wolfgang Donsbach
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo "Jedność"
Citation: Kul­czycki, E. (2009). Pro­blem obszaru badań nauki o komu­ni­ko­wa­niu. w: M. Drożdż & I. S. Fiut (red.), Media świa­tem czło­wieka. Kra­ków – Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
Abstract: Samodzielna dyscyplina naukowa winna cechować się własnymi metodami oraz wyraźnie zaznaczonym obszarem, badawczym. Pytanie O status metodologiczny nauki o komunikowaniu musi implikować pytanie o przedmiot jej refleksji. Analiza podstawowych prób teoretycznego ujęcia komunikowania pozwala wysnuć wniosek, iż istnieje stanowcza potrzeba podjęcia rozważań teoretycznych dotyczących studiów nad komunikowaniem. Punktem wyjścia będzie charakterystyka chaosu terminologicznego wewnątrz nauki o komunikowaniu oraz zostanie postawione pytanie o zasadność utożsamia nia jej z komunikologią. Pozwoli to zapytać o problem do określenia obszaru badań i przedstawić podstawowe problemy wynikające ze specyfiki podejścia polskich badaczy. Zagadnienie statusu nauki o komunikowaniu zostan ie przedstawione w odniesieniu do rozważań m.in. Roberta T. Craiga, Richarda L. Lanigana oraz Wolfganga Donsbacha. Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: czym zajmuje się / powinna się zajmować nauka o komunikowaniu?
URI: http://hdl.handle.net/10593/1471
ISBN: 978-83-7660-117-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.