Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14710
Title: Wizerunek państwa - działania PR nie tylko w okresie prezydencji
Authors: Stępińska, Agnieszka
Keywords: Public Relations
prezydencja polska
media
informacja
Issue Date: 2009
Publisher: WNPID UAM
Citation: A. Stępińska, (2009), Wizerunek państwa – działania PR nie tylko w okresie prezydencji [Image of a country: Public Relations not only for the period of the EU Presidency], (in:) Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski [EU council Presidency – partners' experience, suggestions for Poland], edited by Z. Czachór i M. J. Tomaszyk, Poznań, p. 159–170.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14710
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_Stepinska_Wizerunek_panstwa_dzialania_PR_nie_tylko_w_okresie_prezydencji.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.