Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1471
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKulczycki, Emanuel-
dc.date.accessioned2011-11-23T20:33:14Z-
dc.date.available2011-11-23T20:33:14Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationKul­czycki, E. (2009). Pro­blem obszaru badań nauki o komu­ni­ko­wa­niu. w: M. Drożdż & I. S. Fiut (red.), Media świa­tem czło­wieka. Kra­ków – Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7660-117-5-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1471-
dc.description.abstractSamodzielna dyscyplina naukowa winna cechować się własnymi metodami oraz wyraźnie zaznaczonym obszarem, badawczym. Pytanie O status metodologiczny nauki o komunikowaniu musi implikować pytanie o przedmiot jej refleksji. Analiza podstawowych prób teoretycznego ujęcia komunikowania pozwala wysnuć wniosek, iż istnieje stanowcza potrzeba podjęcia rozważań teoretycznych dotyczących studiów nad komunikowaniem. Punktem wyjścia będzie charakterystyka chaosu terminologicznego wewnątrz nauki o komunikowaniu oraz zostanie postawione pytanie o zasadność utożsamia nia jej z komunikologią. Pozwoli to zapytać o problem do określenia obszaru badań i przedstawić podstawowe problemy wynikające ze specyfiki podejścia polskich badaczy. Zagadnienie statusu nauki o komunikowaniu zostan ie przedstawione w odniesieniu do rozważań m.in. Roberta T. Craiga, Richarda L. Lanigana oraz Wolfganga Donsbacha. Niniejszy tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie: czym zajmuje się / powinna się zajmować nauka o komunikowaniu?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo "Jedność"pl_PL
dc.subjectCommunicologypl_PL
dc.subjectCommunication studiespl_PL
dc.subjectKomunikologiapl_PL
dc.subjectNauka o komunikacjipl_PL
dc.subjectKomunikacja społecznapl_PL
dc.subjectRobert T. Craigpl_PL
dc.subjectWolfgang Donsbachpl_PL
dc.titleProblem obszaru badań nauki o komunikowaniupl_PL
dc.typeRozdział z książkipl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problem obszaru badań nauki o komunikowaniu.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.