Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1479
Title: Polowanie na zasób - czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR
Authors: Rychlik, Małgorzata
Karwasińska, Emilia
Keywords: repozytorium uczelniane
repozytorium AMUR
autoarchiwizacja
strategia pozyskiwania zasobu
Issue Date: 2011
Citation: Rychlik, Małgorzata and Karwasińska, Emilia Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository)., 2011 . In Otwarte zasoby wiedzy : nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15-17 June 2011. [Conference paper]
Abstract: W artykule przedstawiono model czynników wpływających na efektywne pozyskiwanie zasobów do repozytorium uczelnianego. Omówiono obligatoryjną archiwizację prac jako podstawowy determinant zrównoważonego rozwoju repozytorium. Zaprezentowano strategię pozyskiwania zasobów do repozytorium uczelnianego AMUR. Podkreślono wagę promocji repozytorium wśród pracowników naukowych uczelni. Przedstawiono metody dotarcia do grona naukowców poprzez systematyczne prezentacje na radach instytutów i wydziałów. Omówiono czynniki motywujące, które mogą wpływać na przyrost zasobów. Przedstawiono również wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dotyczących barier w autoarchiwizowaniu prac.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1479
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polowanie na zasob.pdf129.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.