Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14827
Title: Biblioteka w sieci usług - o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Other Titles: The library in the network of services: innovative services in Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Authors: Theus, Monika
Keywords: e-usługa
usługa biblioteczna
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
metoda integralna
Issue Date: 2015
Citation: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R.Aleksandrowicz, H.Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 425 - 435.
Abstract: W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w przestrzeni wirtualnej, polegające na wprowadzeniu nowych elektronicznych usług bibliotecznych. Skupiono się na opisaniu wdrożonych innowacji, dzięki którym biblioteka postrzegana jest jako instytucja przyjazna użytkownikom, świadcząca usługi zgodne z oczekiwaniami społeczności oraz istniejąca i komunikująca się w środowisku internetowym.
The article presents innovative solutions that were introduced by Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu [Poznań University Library] into virtual space and consist in providing new electronic library ser - vices. The focus is on the implementation of these innovations which allow the library to be perceived as user-friendly, catering for the needs of the community as well as operating and communicating in the internet environment.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14827
ISBN: 9788379771233
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biblioteka_w_sieci_uslug_Monika_Theus.pdf179.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.