Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14904
Title: Znaczenie klauzuli „wypadku mniejszej wagi” w polskim prawie karnym
Other Titles: The meaning of „the act of a lesser significance” in the Polish criminal law
Authors: Doroszewska, Katarzyna
Keywords: wypadek mniejszej wagi
act of a lesser significance
prawo karne
criminal law
interpretacja
interpretation
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6, s. 103-116.
Abstract: Artykuł dotyczy znaczenia klauzuli „wypadku mniejszej wagi” w polskim prawie karnym. Obecna regulacja tej instytucji budzi wiele wątpliwości, które mają niebagatelne znaczenie dla praktyki prawa karnego. Część przedstawicieli doktryny traktuje ją jak dyrektywę wymiaru kary, a część jak odrębny sposób tworzenia typu uprzywilejowanego. Wybranie jednego z powyższych ujęć prowadzi do rozbieżności w procesie stosowania prawa karnego materialnego, a także w procesie wymierzania kary dla sprawcy przestępstwa. W artykule dokonano przeglądu różnych sposobów rozumienia klauzuli „wypadku mniejszej wagi” oraz implikacji wynikających z ich przyjęcia. W podsumowaniu zawarto również postulat większego dookreślenia znaczenia tej klauzuli.
The article discusses the meaning of “the act of a lesser significance” in the Polish criminal law. The existing interpretation of this institution raises many controversies which are of vital significance for the criminal law practice. Some representatives of the doctrine recognize it as a measure of a sentence, while the others as a separate manner of establishing a mitigated form of a crime. Selecting any of the above aspects leads to some discrepancies when practicing substantive criminal law and imposing a sentence for a perpetrator. The article covers an overview of diverse manners of understanding “the act of a lesser significance” and their possible further consequences. The conclusion of the article also includes a proposal to specify the meaning of the institution in question.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14904
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2016, nr 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07-Doroszewska.pdf327.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.