Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14922
Title: Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach
Authors: Rozkosz, Ewa A.
Kulczycki, Emanuel
Keywords: bibliometria
naukometria
Wykaz czasopism punktowanych
czasopismo naukowe
Issue Date: 21-Sep-2016
Citation: Rozkosz, E. A., Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957
Series/Report no.: Raport Scientometrics PRG;2
Abstract: Raport zawiera dane naukometryczne na temat 818 polskich czasopism naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych poddanych ewaluacji i umieszczonych na trzech Wykazach czasopism punktowanych opublikowanych w latach: 2012, 2013 i 2015. Analizowaliśmy zmiany punktacji poszczególnych czasopism jak również rozkład punktów dla czasopism przyporządkowanych do danej dyscypliny naukowej z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Uwzględniliśmy wyłącznie czasopisma znajdujące się we wszystkich trzech wykazach w części B. Nie uwzględniliśmy natomiast czasopism, które w trakcie tych lat były indeksowane na różnych częściach Wykazu czasopism punktowanych, np. w wykazie z 2013 r. znajdowały się w części C, a w 2015 r. zostały przeniesione do części B. Redakcje w ankiecie ewaluacyjnej wskazywały jedną lub dwie dyscypliny podstawowe, w ramach których funkcjonuje czasopismo. Dyscypliny były wskazywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065). Dane: stan na 31 grudnia 2015 r.
Sponsorship: Prace realizowane w projekcie "Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki", numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014
URI: http://hdl.handle.net/10593/14922
DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raport_2_Scientometrics_PRG.pdf2.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons