Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1500
Title: Współczesne wyzwania dla integrującej się Europy. Problem pakietu klimatyczno-energetycznego i zaopatrzenia w surowce energetyczne
Other Titles: Contemporary challenges for integrating Europe. The problem of the EU climate and energy package and the supply of energy resources
Authors: Wiśniewska, Dorota
Keywords: kryzys integracji
pakiet klimatyczno-energetyczny
polityka dekarbonizacji
protokół z Kioto
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 53-69
Abstract: Artykuł skupia się na kryzysie integracyjnym Unii Europejskiej związanym z chęcią wdrożenia Pakietu klimatyczno- energetycznego, którego założenia (3x20%) wydają się zbyt kosztowne w realizacji dla Państw Członkowskich UE. Analizie poddany zostaje długotrwały proces negocjacyjny nad Pakietem oraz sprzeciw Państw Członkowskich UE wobec agresywnej polityki dekarbonizacji. Ta ostatnia zostaje ustanowiona w szczytowym momencie kryzysu gospodarczego. Formułowanie przyszłej polityki klimatyczno- energetycznej UE odbywa się w „tle” rozważań nad dalszymi losami protokołu z Kioto i brakiem inicjatywy do ponoszenia odpowiedzialności przez Chiny i USA za największy udział w emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Jako konkluzje artykuł ukazuje negatywne strony pakietu oraz korzyści jakie mogą być wynikiem jego wdrożenia.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1500
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D. Wisniewska I.pdf248.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.