Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1516
Title: Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe
Other Titles: Conflict as a value? Agonistic democracy vs. european populism by Chantal Mouffe
Authors: Biały, Filip
Keywords: Chantal Mouffe
demokracja agonistyczna
konflikt polityczny
populizm
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 1, wiosna-lato 2010, s. 219-233
Abstract: Jednym z najistotniejszych pytań współczesnej filozofii politycznej jest pytanie o sposób organizacji zbiorowości politycznych, który łagodziłby konflikt pomiędzy grupami i jednostkami, ale równocześnie pozwalałby na wyrażanie nawet irracjonalnych przekonań. Odpowiedzią jest według Chantal Mouffe demokracja agonistyczna. Koncepcja ta oparta jest na przekonaniu, że wykluczenie elementu afektywnego ze sfery publicznej doprowadzić może jedynie do zaostrzenia konfliktu politycznego. Przykładem potwierdzającym twierdzenia Ch. Mouffe jest rozwój zjawiska populizmu w Europie, który ograniczony może być jedynie poprzez uznanie konfliktowego charakteru polityki za wartość pozytywną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1516
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 1, wiosna-lato 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F. Bialy I.pdf237.94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.