Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1525
Title: W opozycji do mitu i o micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca ’56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach totalitarnego systemu
Other Titles: In the opposition of the myth and about the myth of opposition. The analysis ofdifferent opinions and the assessment of Poznań 1956 protests. The thing about the strike against the economic and social background, armed riots of political capacity as well as anti-communist uprising and the victims of totalitarian rule
Authors: Kałużna, Joanna
Keywords: Czerwiec '56
Poznański Czerwiec
Polityka wobec pamięci
Pamięć zbiorowa
Pamięć społeczna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 83-99
Abstract: Artykuł prezentuje trzy typy narracji historycznej, ukazujące Poznański Czerwiec ’56 – każda w zgoła odmienny sposób. Pierwsza z nich to opowieść o „wypadkach”, chwilowej utracie kontroli władzy nad społeczeństwem – w którym wyróżniono agentów i prowokatorów oraz świadomą część klasy robotnicznej. Druga to opis „powstania” – antysystemowego zrywu, na skutek którego życie stracili ci, którzy „żądali Boga” i „chcieli wolnej Polski” – ofiary totalitaryzmu, dziś kombatanci. Wreszcie, trzecia opowieść to ta, napisana pół wieku po Poznańskim Czerwcu. Składają się na nią dane obnażające liczbę przypadkowo zabitych i rannych, opisujące bestialstwo nie tylko funkcjonariuszy służb PRL, ale także tłumu. Autorka artykułu poprzez ich ukazania, na przykładzie wydarzenia konstytuującego tożsamość lokalną, obrazuje złożoność czynników kształtujących pamięć zbiorową społeczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1525
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 2, jesień-zima 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Kaluzna.pdf257.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.