Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15267
Title: Przegląd orzecznictwa RPEiS 1, 1921, z. 1
Issue Date: 1921
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1, 1921, z. 1, s.170-189.
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15267
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1921, nr 1 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006 Przegląd orzecznictwa RPEiS 1(1), 1921.pdf326.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.