Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaczmarek, Piotr-
dc.date.accessioned2011-12-05T09:40:49Z-
dc.date.available2011-12-05T09:40:49Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRefleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 155-167pl_PL
dc.identifier.issn2081-8270-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1530-
dc.description.abstractPrezentowany artykuł poświęcony jest refleksji nad miejscem i charakterem opozycji w specyficznym systemie politycznym Chin. Poznawanie tradycji historycznych zachodzących w Państwie Środka umożliwia zrozumienie istoty przemian oraz diagnozę obecnej sytuacji. Chiński sposób pojmowania opozycyjności znacznie odbiega od jej istoty w państwach demokratycznych i to nie tylko za sprawą braku partycypacji społeczeństwa w sprawowaniu władzy. W Chinach występuje wyraźne rozgraniczenie na opozycję wewnątrzystemową i pozasystemową. Dominacja KPCh w systemie partyjnym i wyjątkowa kultura polityczna uniemożliwiają rozwój ruchu demokratycznego. Działalność dysydentów nie wpływa na pozycję nielegalnej opozycji, a przełamanie monopolu władzy KPCh jest w przeciągu kilku dekad mało prawdopodobne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznańpl_PL
dc.subjectOpozycja w Chinachpl_PL
dc.subjectChińska Republika Ludowapl_PL
dc.subjectOpozycja wewnątrzsystemowapl_PL
dc.subjectOpozycja pozasystemowapl_PL
dc.subjectKomunistyczna Partia Chinpl_PL
dc.subjectKPChpl_PL
dc.titleOpozycja w Chinach. Wczoraj, dziś i jutropl_PL
dc.title.alternativeThe opposition in China. Yesterday, today and tomorrowpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Refleksje, nr 2, jesień-zima 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P. Kaczmarek.pdf241.14 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.