Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15596
Title: Kronika ekonomiczna RPEiS 4, 1924, z. 2
Keywords: kronika ekonomiczna
Issue Date: 1924
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 4, 1924, z. 2, s. 320-341
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15596
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1924, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016 Kronika ekonomiczna RPEiS 4(2), 1924.pdf300.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.