Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15602
Title: Konwencje Haskie prawa prywatnego i ich moc obowiązująca po wojnie
Authors: Babiński, Leon
Issue Date: 1924
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 4, 1924, z. 2, s. 175-190
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15602
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1924, nr 2 [Ruch Prawniczy i Ekonomiczny]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
010 Leon Babiński RPEiS 4(2), 1924.pdf272.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.