Osoby uzależnione od alkoholu w polskim systemie (?) wsparcia społecznego

Title alternative
Abstract
Nowadays the estimated alcohol consumption in Poland, by people from diff erent social strata, with diff erent backgrounds and ages, reached so huge proportions that it’s already a social problem. Th erefore the look at the organization of alcohol treatment system in Poland (in the past and today) is very valuable.
Description
Sponsor
Keywords
wykluczenie, wsparcie społeczne, problemy społeczne, uzależnienie od alkoholu, exclusion, social support, social problems, alcohol dependence, alcohol dependence treatment
Citation
Włodarczyk, E., Osoby uzależnione od alkoholu w polskim systemie (?) wsparcia społecznego. W: Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych, pod red. J. Spętanej, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016, p. 105-125.
DOI
Alternative location
Creative Commons License