Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/15681
Title: Początki pieniądza
Authors: Brzeski, Tadeusz
Issue Date: 1928
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 8, 1928, z. 2, s. 188*-200*
Sponsorship: Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016
URI: http://hdl.handle.net/10593/15681
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1928, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-016 Dr. Tadeusz Brzeski RPEiS 8(2), 1928.pdf265.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.