Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1583
Title: Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy
Authors: Aleksandrzak, Magdalena
Gajewska-Głodek, Izabella
Nowicka, Agnieszka
Surdyk, Augustyn
Keywords: autonomia studenta
autonomizacja glottodydaktyki
postawa autonomiczna
półautonomia
współpraca dydaktyczna
kontrakt dydaktyczny
dydaktyka krocząca
osobista kompetencja komunikacyjna
podmiotowość
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Series/Report no.: Językoznawstwo Stosowane nr 19, Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej. red. Weronika Wilczyńska, ss. 85-108;
Abstract: Jak efektywnie doskonalić się w komunikacji ustnej na poziomie zaawansowanym? Publikacja niniejsza podejmuje tę kwestię w sposób całościowy i nowatorski, sytuując ją w perspektywie autonomizacji. Jest to plon 2-letniego projektu badawczego zrealizowanego na Wydziale Neofilologii UAM przez zespół pod kierunkiem prof. W. Wilczyńskiej, złożony z psychologa i 10 filologów aż 5 specjalności językowych. Część I obejmuje zagadnienia ogólne: specyfikę komunikacji ustnej, kształtowanie postaw proautonomicznych i osobistej kompetencji komunikacyjnej, relację współpracy dydaktycznej, zastosowaną metodologię badań, implikacje dydaktyczne. Część II zawiera 9 szczegółowych sprawozdań z badań dotyczących m.in. kształtowania samooceny, wrażliwości językowej, umiejętności argumentacyjnych i postawy podmiotowej. Całość uzupełnia słowniczek terminów dotyczących autonomizacji oraz bibliografia. W sumie praca ta stanowi dobre wprowadzenie do badań glottodydaktycznych, a także autorską i pogłębioną refleksję nad wybraną problematyką.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1583
ISBN: 0137-1444
ISSN: 83-232-1234-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym. Cele, zasady i formy.pdf919.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.