Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1590
Title: Polskie palindromy dawniej i dziś
Authors: Morawski, Tadeusz
Surdyk, Augustyn
Keywords: Palindromy
Gry słowne
Ludologia
Tadeusz Morawski
Ludolinguistics
Issue Date: 2009
Publisher: Polskie Towarzystwo Badania Gier
Series/Report no.: Homo Ludens 1/2009, ss. 191-204;
Abstract: W artykule przedstawiono historię polskich palindromów. Wykorzystano tu palindromy z książek Juliana Tuwima, Stanisława Barańczaka, Józefa Godzica oraz Edmunda Johna, a ponadto materiały z pism szaradziarskich. Zaprezentowano także palindromy Tadeusza Morawskiego, współautora artykułu, który jest obecnie wiodącym polskim twórcą i popularyzatorem palindromów, autorem sześciu książek (wydanych w latach 2005–2008) oraz prowadzi stronę internetową <www.palindromy.pl>.
Polish palindromes in the past and today.In the article a short description of the history of Polish palindromes is presented. The presentation is illustrated by palindromes from books by Julian Tuwim, Stanisław Barańczak, Józef Godzic, Edmund John and some from publications about charades. The palindromes by Tadeusz Morawski, co-author of the paper are also presented. T. Morawski is currently the leading inventor and propagator of Polish palindromes. He published six books in the years 2005–2008 and administers his own web-site <www.palindromy.pl>.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1590
ISSN: 2080-4555
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tadeusz MORAWSKI, Augustyn SURDYK - Polskie palindromy dawniej i dziś.pdf141.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.